Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote

Kultúrno - výchovná a vzdelávacia inštitúcia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom. Pôsobnosť okresy Rimavská Sobota a Revúca.

Praktická slovenčina v praktickej sfére

28.10.2019 10:00 - Rimavská Sobota

Popis

Kontaktná osoba

Mgr. Anetta Cvachová

047/5631095, 0905 757172

anettagmos@rsnet.sk


Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota


28. 10. 2019, 10,00 - 14,00

Odkaz

http://www.gmos.sk