Klub autentického folklóru Hojana

Našim cieľom je pomocou záchranných terénnych výskumov, štúdiom literatúry a záznamov zozbierať a šíriť hudobno-tanečnú tradičnú kultúru Kysúc.

"Posledné zbohom" v rámci tradičnej kultúry Slovenska

04.11.2021 19:00 - Žilina

Popis

Webinár o pohrebných obyčajoch s Margitou Jágerovou.

Plagát


V rámci seminára lektorka popularizačnou formou priblíži pohrebný obyčajový cyklus, jeho základné zložky, formu a funkcie jednotlivých úkonov, ktoré boli súčasťou systému tradičnej vidieckej kultúry Slovenska. 

Zároveň prezentuje aj oblasť povier a predstáv, ktoré sa spájajú s daným cyklom, pričom jednotlivé časti tohto cyklu sú aj vizuálne dokladované dobovými fotografiami.


Prihlásenie e-mailom na: ahoj@hojana.sk 


Kontaktná osoba:

Daniela Simanová

Tel.: +421902340988

Email: d.srnankova@gmail.com

 

Odkaz

https://hojana.sk