Žitnoostrovské osvetové stredisko

Žitnoostrovské osvetové stredisko je príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.
Organizuje podujatia pre občanov Slovenskej republiky, hlavne Žitného ostrova, v rôznych oblastiach kultúry a kultúrneho života, zabezpečuje metodickú pomoc, odborné poradenstvo, vypracúva a predkladá projekty.

Plastový odpad nie sú smeti - Tvorivé dielne s environmentálnou tematikou

20.10.2016 09:00 - Dunajská Streda

Popis

Tvorivé dielne s environmentálnou tematikou "Plastový odpad nie sú smeti" je určený pre učiteľov škôl a vychovávateľov domovou sociálnych služieb v okrese Dunajská Streda.


Miesto konania:

Kreatív klub Žitnoostrovského osvetového strediska

Ulica biskupa Kondého 10, Dunajská Streda


POZVÁNKA


Kontaktná osoba: Erika Sinová

Tel.: 0315522762

Email: zosds@zupa-tt.sk

Odkaz

http://www.osvetads.sk/