Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Peer Review a zabezpečenie kvality vo vzdelávaní dospelých

08.12.2021 09:00 - online

Popis

Bezplatný webinár pre inštitúcie vzdelávania dospelých, ktoré sa chcú zúčastniť pilotného overovania kvality metódou vzájomného hodnotenia kvality (podstatou je hodnotenie kvality kolegami  z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia. 

Webinár je určený pre odborníkov z oblasti vzdelávania dospelých (riaditeľov, manažérov vzdelávania, lektorov, trénerov, poradcov a ďalších zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých), ktorí chcú zapojiť svoju inštitúciu do systému zlepšovania kvality.


Registrácia (registrovaným zašleme link na pripojenie)

Odkaz

www.aivd.sk