Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch je kultúrno-vzdelávacia rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. 

Patologické hráčstvo, gambling

20.10.2016 08:00 - Nové Zámky

Popis

Miesto konania: 

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, SNP 32, 


Kontaktná osoba:
Mgr. Jarmila Veselková

Tel.: 035/6420265

Email: rosnz@rosnz.sk


Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Sme kultúrno-vzdelávacia inštitúcia. Naším poslaním a cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, uchovávanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovanie vzťahu ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovú činnosť, vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii v okrese Nové Zámky.

Odkaz

http://www.rosnz.sk/