IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a Sobi.eco

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

Sobi.eco je slovenská značka, ktorá vyrába dizajnové ekologické výrobky v chránených a sociálnych dielňach na Slovensku. Do výroby zapája recyklované materiály so zameraním na znižovaniu odpadu okolo nás a poukazovanie na ekologické a sociálne alternatívy výroby.

Otvorenie ekologickej súťaže ECOidea

26.09.2019 17:00 - Bratislava

Popis

Pripravujeme

SAVE THE DATE

INFO PLAGÁT


Miesto konania:

SATORI STAGE, Bratislava

Dátum a čas: 

26. 09. 2019, 17:00 - 20:00


Kontaktná osoba

Alena Minns

Telefón: 0903255396

Email: alena.minns@iuventa.sk

Odkaz

www.iuventa.sk