Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom v Trenčíne. - pôsobí v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava, - činnosťou sa metodicky a organizačne podieľa na rozvoji miestnej kultúry, na uchovávaní a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti, - vyhľadáva, sprístupňuje a dokumentuje činnosť tvorcov miestnej kultúry, pomáha súborom a jednotlivcom a propaguje kultúrny potenciál regiónu, - odborne a organizačne spolupracuje pri realizácií kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru, - úzko spolupracuje s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, špecializovanými zariadeniami, miestnou samosprávou, školami všetkých stupňov, spolkami a záujmovými organizáciami.

Osteoporóza - zlodej vápnika

27.10.2021 14:00 - Považská Bystrica

Popis

 

Dátum a čas konania

streda 27. 10. 2021, 14:00 - 16:00 hod.


Miesto konania

Klubovňa, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici


Kontaktná osoba

Dominika Galomičová

Tel.: 0901 918 816

Email: dominika.galomicova@gmail.com

Odkaz

http://www.pospb.sk