Zelený klobúk s r.o.

Zelený klobúk je tréningová agentúra, ktorá spája príjemné s užitočným, a to prostredníctvom originálnych vzdelávacích a rozvojových programov. Zameriava sa najmä na osobný rozvoj jednotlivca a firemné vzdelávanie. Pre firemných klientov ponúka možnosť podporiť najmä ľudský potenciál v tímoch a približovať sa k firemným cieľom. Účastníkom ponúka možnosti, ktoré podporujú približovanie sa viac k sebe samému, ako i zameriavanie sa na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie si vlastných možností. Účasť na vzdelávacích programoch účastníkom ponúka nielen riešenia pre vybranú problematiku, ale aj nové znalosti, zážitky s prírodnou tematikou a uvedomenie si, že odpovede poznáme všetci.

Osobný rozvoj - rozvojový program

27.10.2020 09:00 - Ilava

Popis

Osobný rozvoj je cesta, ktorá nás smeruje a formuje byť lepšími. Občas sa ocitáme v situáciách, ktoré nie sú pre nás komfortné, a občas sú priam až bolestivé. No tieto skutočnosti nám tiež prinášajú príležitosť obrovskej lekcie. Môžeme sa naučiť zmeniť to, čo sa nám možno opakuje v živote dookola, môžeme sa naučiť riešiť záťažové situácie, ktoré nás môžu odkloniť od našej plánovanej cesty alebo sa môžeme posunúť bližšie k svojmu cieľu. Dôležité sú naša voľba a rozhodnutia. Vzdelávanie nemusí byť iba o suchých prednáškach, jednostranných múdrostiach, prezentáciách alebo usmerneniach, ako a čo robiť najlepšie. Skutočné učenie a vzdelávanie začína v každom z nás, a to ponorením sa do samého seba, aktívnym vnímaním miesta, kde máme „kompas“, ktorý nás naviguje, a ktorý často v spleti udalostí dejúcich sa okolo nás nevnímame. Preto, zaregistruje sa na toto rozvojové stretnutie, ktoré ponúka vedený a zároveň relaxačný program s možnosťami a množstvom inšpirácii pre Váš osobný rozvoj.


Vzdelávací program je rozdelený do 4 blokov:

 

CESTA OSOBNÉHO RASTU Na slovíčko o osobnom rozvoji, a prečo mu venovať pozornosť. Cesty osobného rozvoja (čo robiť, kde a ako hľadať možnosti aby nám bolo lepšie). Čo nám hovorí vnútorné dieťa (a čo sa deje keď nevenujeme pozornosť samým sebe). Keď začína skutočné učenie (o aktívnej práci so sebou sama/samým).

 

PRÍBEH POCESTNÉHO Témy/príbehy účastníkov, ktoré nám môžu byť tak blízke a zároveň tak vzdialené, a čo všetko sa môžeme z nich naučiť. Ako zvládať a pracovať so situáciou, v ktorej nechceme byť.

 

SPOLOČNOU CESTOU Sebamotivácia a motivácia v našom živote a jej význam. Kolektívne učenie interaktívnou formou.

 

ZA SVOJIM CIEĽOM Ako opraviť vlastný „navigačný kompas“ a ísť svojou vysnenou cestou. Barličky a pomôcky pre osobný rozvoj. Čo môžete získať? Inšpirácie, nové pohľady a podnety pre osobný rozvoj a ako sa pohnúť z neželaného miesta. Ak ste nezačali pracovať so sebou sama, tak možnosť začiatku je tu. Priblížiť sa bližšie k Vašim cieľom a snom.

 

Pre koho bolo rozvojové stretnutie vytvorené? Pre všetkých, ktorí hľadajú cestu zmeny lepšie zvládať situácie, ktoré nie sú komfortné. Pre všetkých, ktorí radi pracujú na svojom osobnom rozvoji. Pre všetkých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť, inšpirovať sa, učiť sa kolektívne.


Časový rozsah: 5,5 hodín ( 09:00 – 15:30) Termín: 27. 10. 2020 10.11. 2020


Miesto realizácie: Zelený klobúk s r.o., Mierové námestie 52/6, Ilava


Kontaktná osoba:

Mgr. Monika Janíková

 

Telefón: +421 918 118 991

 

Email: monika.janikova@zelenyklobuk.sk

 

 

Odkaz

https://www.zelenyklobuk.sk