Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Občianske združenie zabezpečujúce rôzne formy vzdelávania pre všetky vekové kategórie.

Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy

01.12.2018 09:00 - Čadca

Popis

Miesto konania:

Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59


Kontaktná osoba

Mgr. Jana Krkošková

Telefón: 0902 930 228

Email: avca@aveducation.sk

Odkaz

http://www.akademiavzdelavania.sk/sk/partneri/partner/akademia-vzdelavania-cadca