Národné osvetové centrum (NOC)

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti je kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním. Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Online - Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností pracovníkov v rezorte kultúry

19.11.2020 09:00 - Bratislava

Popis

Harmonogram: 1. časť : 9:00 – 10:20

Zvládanie náročných situácií: komunikačné zručnosti a zvládanie negatívnych emócií.a) Ako hovoriť o rozdieloch – konflikty názorov, postojov, hodnôt, (zručnosti: riešiť obsah, nie človeka, vyhýbať sa konfrontácii, akceptovať, čo sa akceptovať dá, neurážať a neobviňovať, oceniť, čo sa dá). Alternatívne riešenie konfliktov: vyjednávanie, facilitácia, mediácia – základné informácie. b) Ako zvládať negatívne emócie – konštruktívne vyjadrovanie emócií (mať negatívne emócie je o. k., nie je o. k. ich hádzať na druhých, „ja“ výroky, porozumenie emóciám – vyvolávače, presvedčenia k emóciám, fyziológia emócií, reakcie v kontexte emócií – čo možno ovplyvniť?) Aktivity: krátky film o eskalácii konfliktu, „Story cubes“ – vytváranie príbehu o konflikte, hra „posledné slovo“, preformulácia útočných výrokov, „stúpame po rebríku“, neverbálna komunikácia a emócie.

2. časť 10:30 – 12:00

Psychohygiena a podpora zvládania náročných životných situácií: emocionálny balans, starostlivosť o duševné zdravie, „telo a duša“. a) Ako podporovať vlastné duševné zdravie, psychohygiena – optimálny denný režim, manažment stresu, miesto kontroly – ako vnímam skutočnosť, čo môžem ovplyvniť ja a čo druhí ľudia, zvládanie situácií, ktoré nemôžem ovplyvniť.b) Podpora zvládania náročných situácií, „telo a duša“ – fyzické a psychické zdravie, ocenenie a sebaocenenie. Aktivity: 5 mojich predností, veci, ktoré mám rád – čo hovoria o mne, moja fotka, ktorú mám rád, koleso emócií, pravidelné aktivity, ktoré ma potešia, „čo má rado moje telo“, batoh „vecí“, ktoré ma posilňujú.


LEKTORKA: PhDr. Elena Ondrušková


Prihlasovanie: https://forms.gle/dsRiuHwVTcNCQgYh9 v termíne do 15. novembra 2020, vzhľadom na formu realizácie je účasť limitovaná na 20 osôb.

Registrovaným účastníkom budú zaslané bližšie informácie o prístupe k online podujatiu.

POZVÁNKA

Odkaz

https://www.nocka.sk