IUVENTA - slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

ON-OFF alebo Nové trendy a prístupy v práci s mládežou

11.10.2019 10:00 - Žilina

Popis

 

 KDE?

KLUB ESCAPE, Námestie Ľ. Štúra 2129/1, Žilina 

KEDY?

11. 10. 2019, 10.00 – 15.00 hod. 


Program 

 

1. Otvorenie workshopu 

10.00 – 10.30 hod. 

2. Prezentácia k moderným nástrojom a digitálnej práci s mládežou/postrehy, otázky, diskusia 

10.30 – 11.30 hod. 

3. Úvod do online nástrojov a Actionboud 

11.30 – 12.00 hod. 

4. PRESTÁVKA 

12.00 – 12.30 hod. 

5. Nástroje na propagáciu 

12.30 – 13.00 hod. 

6. Nástroje na prezentáciu 

13.00 – 13.30 hod. 

7. Nástroje na facilitáciu 

13.30 – 14.10 hod. 

8. Úvod do grafickej facilitácie 

14.10 – 14.30 hod. 

9. Záver workshopu 

14.30 – 15.00 hod. 


Lektor 

Mgr. art. Adam Laták 

Odkaz

www.iuventa.sk