IUVENTA - slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

ON-OFF alebo Nové trendy a prístupy v práci s mládežou

15.10.2019 10:00 - Zvolen

Popis

 

 KDE?

Zvolen, Divadelná reštaurácia, Divadelná 3 

https://www.divadelna.sk/index.php/divadelna-kongres-akcie 


KEDY?

Utorok, 15. október 2019, 9.30 – 14.30 hod. 

Program 

 

1. Otvorenie workshopu 

9.30 – 10.00 hod. 

2. Prezentácia k moderným nástrojom a digitálnej práci s mládežou/postrehy, otázky, diskusia 

10.00 – 11.00 hod. 

3. Úvod do online nástrojov a Actionboud 

11.00 – 12.00 hod. 

4. PRESTÁVKA, OBČERSTVENIE 

12.00 – 12.30 hod. 

5. Nástroje na propagáciu 

12.30 – 13.00 hod. 

6. Nástroje na prezentáciu 

13.00 – 13.30 hod. 

7. Nástroje na facilitáciu 

13.30 – 14.00 hod. 

8. Úvod do grafickej facilitácie 

14.00 – 14.30 hod. 

9. Záver workshopu 

14.30 hod. 


POZVÁNKA

Odkaz

www.iuventa.sk