IUVENTA - slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

ON-OFF alebo Nové trendy a prístupy v práci s mládežou

10.10.2019 10:00 - Trenčín

Popis

Miesto konania

KCVČ Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín


Termín: 10. 10. 2019, 10.00 – 15.00 hod.

Uzávierka prihlášok: 9.10.2019


Chceš byť „trendy“ pracovník s mládežou? Ak je tvoja odpoveď ÁNO, tak sa prihlás na workshop ON – OFF (Nové trendy a prístupy v práci s mládežou).
Dozvieš sa viac o moderných nástrojoch, digitálnej práci s mládežou a nahliadneme aj do sveta grafickej facilitácie.


Program

  1. Otvorenie workshopu (10.00 – 10.30 hod.)
  1. Prezentácia k moderným nástrojom a digitálnej práci s mládežou/postrehy, otázky, diskusia (10.30 – 11.30 hod.)
  1. Úvod do online nástrojov a Actionboud (11.30 – 12.00 hod.)
  1. PRESTÁVKA (12.00 – 12.30 hod.)
  1. Nástroje na propagáciu (12.30 – 13.00 hod.)
  1. Nástroje na prezentáciu (13.00 – 13.30 hod.)
  1. Nástroje na facilitáciu (13.30 – 14.10 hod.)
  1. Úvod do grafickej facilitácie (14.10 – 14.30 hod.)
  1. Záver workshopu (14.30 – 15.00 hod.)

Lektor: Mgr. art. Adam Laták


Cieľová skupina: pracovníci s mládežou


Kontaktná osoba: Dana Gavalierová, +421 907 993 261

Prihlásenie: emailom na dana.gavalierova@iuventa.sk.

V maily prosím uveďte z akej organizácie ste a mená účastníkov.


POZVÁNKA

Odkaz

www.iuventa.sk