IUVENTA - slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

ON-OFF alebo Nové trendy a prístupy v práci s mládežou

09.10.2019 10:00 - Nitra

Popis

 

Chceš byť „trendy“ pracovník s mládežou? Ak je tvoja odpoveď ÁNO, tak sa prihlás na workshop ON – OFF (Nové trendy a prístupy v práci s mládežou).


9.10.2019 sa tak v CVČ Domino v Nitre dozvieš viac o moderných nástrojoch, digitálnej práci s mládežou a nahliadneme aj do sveta grafickej facilitácie.

Pracovný jazyk: slovenský

Cieľová skupina: pracovníci s mládežou


Miesto konania

CVČ DOMINO, Štefánikova trieda 63, Nitra


Termín: 9. 10. 2019, 10.00 – 15.00 hod.

Typ aktivity: workshop


Prihláška


Kontaktná osoba: Ivana Boboňová, +421 917 40 25 23, ivana.bobonova@iuventa.sk

Odkaz

www.iuventa.sk