Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 2021 / Žilinský kraj

05.11.2021 13:00 - Žilina

Popis

Diskusia zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých Žilinského kraja bude zameraná na hľadanie možností spolupráce na regionálnej úrovni.

Pomohol by lokálny/regionálny festival vzdelávania? 

Ako by mohla zafungovať regionálna koordinacia?

Ako naštartovať procesy tvorby regionálnej stratégie vzdelávania dospelých?


Úvodné vstupy:

  • Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
  • Mgr. Ľubica Gállová, vedúca Úseku celoživotného vzdelávania, Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Mgr. Marta Jendeková, M.A., riaditeľka Academia Istropolitana Nova
  • Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD., riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita (tbc)
  • PhDr. Miroslav Žabenský, predseda Asociácie kultúrnych a osvetových inštitúcií
  • Ing. Monika Drinková, EPALE – Elektronická platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe

REGISTRÁCIA / na základe registrácie Vám zašleme link na pripojenie.

Odkaz

www.aivd.sk