Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 2021 / Nitriansky kraj

24.11.2021 13:00 - Nitra

Popis

Online diskusia zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých Nitrianskeho kraja bude zameraná na hľadanie možností spolupráce na regionálnej úrovni.

Ako by mohla zafungovať regionálna koordinacia?

Ako naštartovať procesy tvorby regionálnej stratégie vzdelávania dospelých?


Aktuálny stav a výzvy vzdelávania dospelých 

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Samospráva a vzdelávanie dospelých

Mgr. Marta Jendeková, M.A., riaditeľka Academia Istropolitana Nova 

Mgr. Daniela Gundová, riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre

PhDr. Veronika Vasilová, PhD., Asociácia kultúrnych a osvetových inštitúcií


REGISTRÁCIA (zaregistrovaným zašleme link)

Odkaz

www.aivd.sk