Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých 2021 / Košický kraj

09.11.2021 13:00 - Košice

Popis

Diskusia zástupcov zainteresovaných strán vzdelávania dospelých Košického kraja bude zameraná na hľadanie možností spolupráce na regionálnej úrovni.

Pomohol by lokálny/regionálny festival vzdelávania? 

Ako by mohla zafungovať regionálna koordinacia?

Ako naštartovať procesy tvorby regionálnej stratégie vzdelávania dospelých?


Miesto konania:
Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice


Úvodné vstupy:

Aktuálny stav a výzvy vzdelávania dospelých

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Samospráva a vzdelávanie dospelých 

Mgr. Marta Jendeková, M.A., riaditeľka Academia Istropolitana Nova

Knižnica a vzdelávacie aktivity

Ing. Soňa Jakešová, riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach

Ako môže pomôcť Erasmus+

Ing. Roman Staník, Odbor riadenia projektov Národnej agentúry ERASMUS+, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu


REGISTRÁCIA (podujatie je určené kompletne zaočkovaným)

Odkaz

www.aivd.sk