Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má viac ako 20 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby.

Odovzdávanie ceny AIVD 2015

24.09.2015 18:00 - Bratislava

Popis

Miesto konania:Národný salón vín Slovenskej republiky

Apponyiho palác - Múzeum vinohradníctva,

Radničná 1, 815 18  Bratislava


S cieľom popularizovať celoživotné vzdelávanie sa Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR rozhodla každoročne vyhlasovať Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (Cena AIVD). 

V roku 2015 bude Cena AIVD opäť udelená v troch kategóriách: 

  • Vzdelávací projekt
  • Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania
  • Popularizácia celoživotného vzdelávania

 

Odkaz

http://www.aivd.sk/cena-aivd