Galantské osvetové stredisko

Galantské osvetové stredisko je príspevkovou organizáciou Trnavského samosprávneho kraja, ktorá v súlade so Zákonom o osvetovej činnosti a prostredníctvom osvetovej činnosti na základe záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispieva k rozvoju ich osobnosti a k utváraniu kultúrneho spôsobu života, čím zvyšuje kultúrno-vzdelanostnú úroveň občanov a napomáha rozvoju kultúry vo svojej územnej pôsobnosti. Predmetom činnosti je rozvíjať záujmovú umeleckú činnosť (ZUČ), organizovať postupové regionálne, krajské, celoštátne a medzinárodné súťaže, festivaly a prehliadky jednotlivcov a súborov ZUČ ako aj organizovať výchovno-vzdelávacie podujatia pre všetky vekové kategórie.

Odborný seminár z oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy

20.10.2022 08:30 - Galanta

Popis

V rámci Týždňa celoživotného učenia pripravuje Galantské osvetové stredisko pre záujemcov o hovorené slovo, odborný seminár z oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy.

 

Seminár sa uskutoční dňa 20. októbra 2022 v čase od 8,30 - 12,00 h v priestoroch Galantského osvetového strediska.

 

Lektorkou seminára bude Mgr. art. Petra Sabová.

 

Realizáciou edukačného podujatia má organizátor snahu prispieť k získaniu nových informácií a rozšíreniu vedomostí účastníkov k priamemu využitiu v praxi pri interpretácii umeleckých textov na festivaloch, súťažiach a kultúrno-spoločenských podujatiach.


Kontaktná osoba

Mgr. Andrej Popluhár

Tel.: 031/780 26 21

Email: osveta_galanta@zupa-tt.sk 

Odkaz

http://www.osvetaga.zupa-tt.sk