Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Kultúrno-osvetová inštitúcia pôsobiaca v regióne hornej Nitry, ktorá pripravuje vlastné podujatia a poskytuje odborno-poradenskú pomoc ďalším subjektom kultúry v oblasti záujmovej umeleckej činnosti, sociálnej prevencie, občianskeho i záujmového vzdelávania a iných.

Odborný seminár pre amatérskych výtvarníkov

12.12.2018 15:30 - Prievidza

Popis

Kontaktná osoba

Ľudmila Húsková

0901 918 820

ludmila.huskova@rkcpd.sk


Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Záhradnícka 19
971 01 Prievidza

Odkaz

http://www.rkcpd.sk