Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Od roku 2018 zabezpečuje ŠIOV aj agendu celoživotného vzdelávania a poradenstva a plní úlohy spojené s ich implementáciou v Slovenskej republike. 

ŠIOV je národným kontaktným a koordinačným miestom pre iniciatívy EÚ:

Občianske vzdelávanie a jeho význam pre spoločnosť 

18.10.2022 10:00 - Bratislava

Popis

Národný diskusný panel Občianske vzdelávanie a jeho význam pre spoločnosť 

Diskutujte s nami o potrebách vzdelávania dospelých v oblasti občianskej participácie, ľudských práv, európskej identity, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, ochrane životného prostredia, zdravotnej gramotnosti a ďalších.


Moderuje - Ivana Studená (SAV), Ľubica Gállová (ŠIOV)


Ďalšie informácie


Photo by Vlad Hilitanu on Unsplash

Odkaz

www.siov.sk