Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Štátny inštitút odborného vzdelávania svojím rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov. 

Nové marketingové nástroje vo vzdelávaní dospelých

07.12.2018 09:30 - Bratislava

Popis

Národná podporná služba EPALE SK Vás pozýva na odborný seminár EPALE REGIO:

NOVÉ MARKETINGOVÉ NÁSTROJE VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH 


PROGRAM

09:30 - 10:00 Kooperácia a partnerstvá vo vzdelávaní dospelých a možnosti využitia Elektronickej platformy vzdelávania dospelých v Európe (EPALE) 

Klaudius Šilhár (prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých) 

10:00 - 10:30 LinkedIn: Marketingový nástroj pre vzdelávanie dospelých 

Ivana Brutenič (majiteľka Exact Recruitment, spoluzakladateľka LinkedInstrategie.sk) 

10:30 - 11:00 Influenceri. Kto sú a prečo ich potrebujeme? 

Miroslava Michalíková (koordinátorka projektu #ObjavSvojTalent) 

11:00 - 11:30 Diskusia 

11:30 - 12:00 Občerstvenie 


Miesto konania:

Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8 v Bratislave. 


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť najneskôr do 3.12.2018 prostredníctvom on-line registračného formulára.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

Odkaz

www.siov.sk