Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.

KPKC, n.o., je vzdelávacia inštitúcia zriadená Konferenciou biskupov Slovenska. Realizujeme akreditované vzdelávanie pedagógov a katechétov v rámci profesijného rozvoja. Poskytujeme metodicko-poradenskú službu a usmerňujeme vyučovanie katolíckej náboženskej výchovy. Pripravujeme rozmanité projekty pre katolíckych učiteľov, študentov, školy i farnosti.

Nenásilné riešenie konfliktov na školách I. - interaktívny online tréning

22.11.2021 14:00 - online

Popis

Dvojdňový bezplatný tréning.  Počet účastníkov tréningu je obmedzený na 20 osôb. 


Termín konania:

22. 11. 2021, 14.00 - 18.30

24.11.2021, 14.00 - 18.00 


Ďalšie informácie a registrácia

Registrovaným účastníkom bude zaslaný link na vstup do online miestnosti.


Kontaktná osoba

Mgr. Janka Mišendová

Tel.: 0911 812 017

Email: metodik@kpkc.sk

Odkaz

https://kpkc.sk/nenasilne-riesenie-konfliktov-na-skolach-online-kurz/