Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o. (V.A.J.A.K. s.r.o.)

V.A.J.A.K. s.r.o. má bohaté skúsenosti s organizovaním rôznych (krátkodobých, strednodobých, dlhodobých) foriem vzdelávania. Pri ich realizácii sa opiera o kvalifikované zázemie 110 lektorov, odborníkov, inštruktorov a poradcov, s ktorými spolupracuje. Využíva európsku metodiku vzdelávania dospelých a mládeže, pozornosť venuje ďalšiemu vzdelávaniu lektorov. Priebežne modifikuje a aktualizuje obsahové zameranie, didaktické a metodické zabezpečenie svojej vzdelávacej činnosti. V roku 2015 uskutočnila viac ako 150 vzdelávacích aktivít.

Nauč sa poskytovať prvú pomoc - zachrániš život

19.10.2016 15:00 - Trenčín

Popis

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia, a ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok.


Miesto konania:

V.A.J.A.K., s.r.o.
Námestie SNP 9
911 01 Trenčín


Kontaktná osoba: 

PhDr. Jaroslav Sámela

Tel.: 032/7430721

Email: vajak@vajak.sk

Odkaz

http://www.vajak.sk/