Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má 29 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Národný okrúhly stôl - Vzdelávanie dospelých 2020

27.11.2020 10:00 - Bratislava

Popis

ZMENA TERMÍNU.

Podujatie Národný okrúhly stôl - Vzdelávanie dospelých sa neuskutoční v pôvodne plánovanom termíne. O novom termíne Vás budeme informovať. 

REGISTRÁCIA


Ostatný Národný okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých „Sila a radosť z učenia“ sa uskutočnil 15. mája 2018 v Bratislave.

Diskutujúci v rámci okrúhleho stola sa zhodli na potrebe riešiť otázky terminológie v oblasti vzdelávania, chýbajúcich dát o vzdelávaní dospelých, uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a financovania vzdelávania dospelých. Viac..

 

Odkaz

https://www.aivd.sk