Národná podporná služba EPALE Slovensko

Národná podporná služba EPALE Slovensko / Štátny inštitút odborného vzdelávania svojím rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov. 

Národná konferencia EPALE 2018

06.12.2018 09:00 - Bratislava

Popis

dovoľujeme si Vás pozvať na Národnú konferenciu EPALE 2018, ktorú organizuje národná podporná služba EPALE Slovensko, dňa 6. 12. 2018, v čase 09:00 – 13:45 hod.


Miesto konania:

Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 7315/8A, 811 04, Bratislava


PROGRAM

Časť programu v anglickom jazyku bude tlmočená do slovenského jazyka.

Po skončení konferencie si Vás dovoľujeme pozvať na predvianočnú kapustnicu.


Prosím, registrujte sa najneskôr 30. 11. prostredníctvom registračného formulára.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

S pozdravom,

Tím EPALE SK

Odkaz

https://ec.europa.eu/epale/sk