Revúca Mesto kultúry 2022

Mesto kultúry je podporný a rozvojový program Fondu na podporu umenia, v rámci ktorého je každoročne podporené maximálne jedno slovenské mesto. V ňom sa následne v priebehu konkrétneho roka odohráva súbor umeleckých a kultúrnych aktivít. Pre rok 2022 bolo z tohto programu podporené mesto Revúca. Program v podobe 150 podujatí beží od 1. júna 2022 do 31. mája 2023 a je dramaturgicky rozdelený do piatich programových tém: Školstvo, Putovanie, Hviezdoveda v literatúre, Sociálna inklúzia a Ekológia. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre vznik nových komunít, v ktorých sa obyvatelia prostredníctvom vzájomných interakcií vo verejnom priestore naučia viac, než len pasívnym prepínaním televízora vo vlastnej obývačke (od toho je odvodený názov projektu Prepni na Revúcu).

Mini walk po Hornom Gemeri

24.09.2022 09:00 - Revúca

Popis

Najbližšiu sobotu 24. septembra pozývame všetkých priaznivcov geológie a baníctva na tretie zážitkovo-poznávacie putovanie za pokladmi geológie a baníctva na Gemeri, Mining walk. Po dvoch predošlých putovaniach zameraných na dolný a stredný Gemer sa tentoraz vyberieme do severnej časti regiónu a mozaika geológie a baníctva Gemera bude tak kompletná. Navštívime opustené, ale aj doposiaľ ťažené ložiská rudnej a nerudnej ťažby na pomedzí Gemera a Spiša. Prezrieme si exponáty Zážitkového centra Sentinel v Rožňave s unikátnymi banskými strojmi a vzácnymi minerálmi z gemerskej oblasti. Ako bonus si budú môcť účastníci priamo v teréne nájsť svoj vlastný minerál – napríklad rodonit, spessartín, malachit, azurit, chryzotil, granát či demantoid. Sprievodcom putovania bude už tradične geológ Peter Varga z OZ Cesta minerálov, ktorý so zanietením rozpráva o nerastoch a mineráloch Gemera a tiež ich sám hľadá a nachádza.


Sobota 24. septembra od 9:00 do 17:00 hod., horný Gemer.


Trasa putovania: Revúca – Čučma – Nižná Slaná – Dobšiná – Revúca. Doprava účastníkov je zabezpečená autobusom. Bližšie organizačné pokyny môžu záujemcovia nájsť na webe Prepni na Revúcu tu: https://prepninarevucu.sk/program/, alebo na facebookovej udalosti tu: https://fb.me/e/2eSmdicFK.


Prehľad podujatí organizovaných v rámci Mesta kultúry Revúca 2022 v 17. týždni od 19. do 25. septembra 2022.


 

Odkaz

www.prepninarevucu.sk