Národné osvetové centrum

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Metodika efektívneho vedenia tímov

26.10.2016 09:00 - Bratislava

Popis

Vzdelávacie podujatie Metodika efektívneho vedenia tímov sa uskutoční dňa 26. 10. 2016 v čase od 9.00 h do 12.00 h v priestoroch Národného osvetového centra, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava, miestnosť č. 302.

Cieľom vzdelávania je poukázať na možnosti skvalitnenia riadiacich schopností a zručností vedúcich zamestnancov v rezorte kultúry.

Účastníci podujatia sa dozvedia:
    – ako zlepšiť kultúru pracovných tímov a štýly riadenia,
    – ako rozvíjať komunikačné zručnosti manažéra kultúry,
    – ako efektívne moderovať a facilitovať pracovné stretnutia.


Program:

09.00 – 9.30    Registrácia a otvorenie
09.30 – 9.45    Ďalšie vzdelávanie na Slovensku, Mgr. Klaudius Šilhár, PhD., Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
09.45 – 10.00  Rozvoj ľudských zdrojov v kultúrnych inštitúciách, Mgr. Tomáš Perlovský, Pre Bonus Consulting
10.00 – 12.00  Metodika efektívneho vedenia tímov, PhDr. Marián Štermenský, PhD., Pre Bonus Consulting


Vašu účasť (meno, priezvisko, názov organizácie) na pripravovanom podujatí potvrďte, prosím, e-mailom v termíne do 21. 10. 2016 na adresu svetlana.chomova@nocka.sk. 

Odkaz

http://www.nocka.sk/