Žitnoostrovské osvetové stredisko

Žitnoostrovské osvetové stredisko je príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Organizuje podujatia pre občanov Slovenskej republiky, hlavne Žitného ostrova, v rôznych oblastiach kultúry a kultúrneho života, zabezpečuje metodickú pomoc, odborné poradenstvo, vypracúva a predkladá projekty.

Medzinárodný deň stromov

26.10.2021 09:30 - Dunajská Streda

Popis

tvorivá dielňa pre koordinátorov environmentálnej výchovy, pedagógov škôl a vychovávateľov domovov sociálnych služieb okresu Dunajská Streda v rámci Týždňa celoživotného učenia.

V spolupráci so Strediskom environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie.


Dátum konania: 26. októbra 2021 (utorok) o 9.30 hod. 


Miesto konania: Kreatívny klub Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede


Program:

9.30 – 11.30 hod. Aktuálna ponuka programov environmentálnej výchovy SAŽP - téma: Odpady - praktická aktivita SEV Dropie - Črepníkový hávedník, - súčasné environmentálne problémy žitnoostrovského regiónu


Lektorky: Ing. Katarína Vajlíková, Ing. Daša Kubačková - SAŽP SEV Dropie


Kontaktná osoba: Mgr. Erika Sinová

Tel.: 031/552 27 62

Email: sinova.erika@zupa-tt.sk

Odkaz

http://www.osvetads.sk/