Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo na základe rozhodnutia rektora dňa 26.novembra 2004 ako samostatne hospodáriaca súčasť s účinnosťou od 1.decembra 2004. História jej niektorých útvarov však siaha až do roku 1960. Vzdelávame dospelých a poskytujeme široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania a v troch riadených útvaroch. V Útvare pre celoživotné vzdelávanie, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (vzdelávanie pre verejnosť, vzdelávanie pedagógov, vzdelávanie krajanov) a Univerzitu tretieho veku. V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov. V Študijnom a kongresovom stredisku v Modre - Harmónií, kde realizáciu vzdelávacích programov a výučbu spájame s relaxom v krásnom prostredí Malých Karpát. Okrem verejnosti, firiem, inštitúcií a jednotlivcov, študenti z jednotlivých fakúlt, absolvovaním vzdelávacích programov majú možnosť k svojmu vzdelaniu získať pridanú hodnotu pri uplatnení sa v praxi po skončení štúdia.

Mediátor (otvorená hodina)

23.11.2018 13:30 - Bratislava

Popis

Základy právneho poriadku Zákon o mediácii so súvisiacimi predpismi a vybrané ustanovenia občianskeho práva, pracovného práva, obchodného práva, rodinného práva. Mediácia a probácia v trestnom práve. Viac informácií..


Účasť na podujatí je bezplatná, avšak je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Prosím, potvrďte svoju účasť prostredníctvom on-line registračného formulára.


Kontaktná osoba:

Mgr. Elena Skalská

Telefón: +421 2 50 11 77 19

Email: elena.skalska@cdv.uniba.sk


Miesto konania:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Odbojárov 10/a

831 04 Bratislava

miestnosť č.28

Odkaz

https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/mediatori/mediator/