Akadémia vzdelávania Zvolen

Vzdelávanie mládeže a dospelých, člen AIVD SR

Marketingová alchýmia

10.10.2017 17:00 - Zvolen

Popis

Workshop zameraný na obchod, marketing a manažment 21.storočia. Info o možnostiach online marketinku, znižovanie nákladov a pod.


Lektor : Jozef Pinka


Termín: 10.10.2017, v čase 17-19 hod.


Miesto realizácie : Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP č.25


Účasť je bezplatná, avšak je potrebné sa zaregistrovať, teda nahlásiť svoju účasť mailom: avzv@avzvolen.sk


Doplňujúce informácie osobne alebo na mobilnom čísle 0902 930 206 / 0902 930 207.

Odkaz

www.avzvolen.sk