Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie (UIL)

Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie (UIL), je jedným zo šiestich vzdelávacích inštitútov UNESCO. Ide o neziskové medzinárodné výskumné, školiace, informačné, dokumentačné a publikačné centrum v oblasti vzdelávania. Poskytuje služby členským štátom UNESCO, mimovládnym organizáciám a organizáciám na miestnej úrovni a komunitným organizáciám, ako aj partnerom z občianskej spoločnosti a súkromného sektora. 

Lifelong Learning, Learning Cities and Smart Cities

02.12.2021 10:00 - online

Popis

Ázijská rozvojová banka (ADB) a Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie (UIL) vás srdečne pozývajú na webinár „Celoživotné vzdelávanie, učiace sa mestá a inteligentné mestá (smart cities)“ dňa 2. decembra 2021.

Bude predstavená nedávno vydaná kniha ADB „Powering a Learning Society during a Age of Disruption“ s príspevkami od tvorcov politík, odborníkov z praxe a výskumníkov. Kniha zdôrazňuje potrebu budovania učiacich sa spoločností a zapojenia mnohých zainteresovaných strán do udržateľného rozvoja a celoživotného vzdelávania. Ako to realizovať v mestských oblastiach a konkrétne v učiacich sa mestách je témou príspevku UIL v publikácii.

Tento spoločný webinár bude skúmať dôležitosť celoživotného vzdelávania, úspechy dosiahnuté v učiacich sa mestách a inteligentných mestách a súčasnú úlohu vzdelávania a rozvoja zručností v kontexte mestských oblastí. Keďže digitalizácia naberá na rýchlosti, je dôležité zabezpečiť rovnosť a začlenenie a zároveň využiť to najlepšie z technológie na zlepšenie vzdelávania. Webinár odhalí prepojenia medzi vzdelávaním a ďalšími komponentmi, ktoré tvoria inteligentné a obývateľné mestá a slúžia budúcim potrebám ekonomík a spoločností.

Program

Registrácia

Odkaz

https://mailchi.mp/unesco/unesco-institute-for-lifelong-learning-bulletin-november-8921818?e=768ebe9e40