Katedra andragogiky, Prešovská univerzita

http://andragogika.weebly.com

Lektor a technológie

21.09.2015 09:00 - Prešov

Popis

Workshop určený lektorom, ktorí potrebujú kreatívne a efektívne využívať technológie vo svojej lektorskej praxi. 

Počet miest obmedzený na max. 10 účastníkov. 

Miesto konania: Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita
17. novembra 1, Prešov

Kontaktná osoba a lektor: PhDr. Branislav Frk, PhD. 

0905 505 599

brano.frk@gmail.com

Odkaz

http://andragogika.weebly.com