Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, na propagáciu spoločných európskych tém a osobnostný rozvoj jednotlivcov.

Kurz MENTOR

21.09.2015 14:00 - Svätý Jur

Popis

Tešíme sa na Vás v pondelok 21.septembra 2015 v čase od 14:00 do 15:30 hod. v Informačnom centre AINova, Prostredná 64, Svätý Jur.

Kontaktná osoba:

Mgr. Katarína Cigánová

Tel.: 02/4497 0452

katarina.ciganova@ainova.sk

Odkaz

https://www.facebook.com/oz.ainova?fref=ts