Národné osvetové centrum

Národné osvetové centrum je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach.

Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania

10.10.2017 09:00 - Bratislava

Popis

9.00-15.00  Konferencia

cieľová skupina: odborná verejnosť

Program konferencie

Pozvánka

Záväzná prihláška

15.00-17.00  Workshopy k vybraným umeleckým žánrom záujmovej umeleckej činnosti 

cieľová skupina: verejnosť

Program workshopov


Miesto konania:

Multifunkčné kultúrne centrum V-klub, Námestie SNP 12, Bratislava


Kontaktná osoba:

Ing. Jaroslav Mendel

Telefón: 02/204 71 202

Email: nocka@nocka.sk

Odkaz

www.nocka.sk