Žitnoostrovské osvetové stredisko

Žitnoostrovské osvetové stredisko je príspevková organizácia s vlastnou právnou subjektivitou pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Organizuje podujatia pre občanov Slovenskej republiky, hlavne Žitného ostrova, v rôznych oblastiach kultúry a kultúrneho života, zabezpečuje metodickú pomoc, odborné poradenstvo, vypracúva a predkladá projekty.

Kreatívne na Osvete - tvoríme z pedigu

27.11.2018 09:00 - Dunajská Streda

Popis

Kreatívne na Osvete - tvoríme z pedigu - tvorivá dielňa pre pedagógov škôl a vychovávateľov domovov sociálnych služieb. 

Práca s pedigom – pletenie a iné techniky dekoratívneho umenia. Projekt umožní kreatívne zhotoviť košík, kvetináč príp. iné drobnosti a tak rozvíjať schopnosti a kreativitu nielen zúčastnených.


Kontaktná osoba: 

Bc. Erika Sinová

Telefón: 031/552 27 62

Email: sinova.erika@zupa-tt.sk


Miesto konania:

Kreatívny klub Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede

 

Odkaz

http://www.osvetads.sk