Národné osvetové centrum

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti je kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním. Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Konsenzus, de-polarizácia a premosťovanie rozdielnych názorov v spoločnosti

18.11.2020 14:00 - Bratislava

Popis

Tréning je určený pre pracovníkov regionálnych a kultúrnych stredísk v SR, pracovníkov v oblasti kultúry a tretieho sektora, ktorí sa zaujímajú o občianske vzdelávanie. 

Obsah tréningu: Objasnenie základných pojmov Procesy de-polarizácia v spoločnosti Eliminacia konfliktov nekomunikujúcich alebo názorovo protichodných skupín „Premosťovanie“ a konsenzus názorov ľudí rôznych kultúr, generácií, politického spektra a pod. Vytváranie dialógu, zbližovanie rozdielnych názorov jednotlivcov, skupín a komunít. 


TRÉNING SA USKUTOČNÍ ONLINE V 2 POLDENNÝCH BLOKOCH

18. 11. 2020 (streda) v čase 14:00 – 17:00

19. 11. 2020 (štvrtok) v čase 14:00 – 17:00


Pozvánka

Ďalšie info

Prihlasovanie prostredníctvom formulára do 15.11.2020.


Kontaktná osoba

PhDr. Svetlana Chomová, PhD.

0918 817 129

svetlana.chomova@nocka.sk

Odkaz

https://www.nocka.sk