Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar

Klub Luna Senior Friendly, o.z.

Zameriavame sa na podporu dosiahnutia a udržania harmonickej fyzickej a psychickej rovnováhy seniorov s cieľom naplňať Váš život pocitom užitočnosti, uvedomením si vlastnej hodnoty a radosťou z každého prichádzajúceho dňa.

Organizujeme tematické stretnutia a prednášky s renomovanými odborníkmi z oblasti sociálnej, medicíny a zdravia, výživy, životného štýlu, pohybovej aktivity, psychológie, práva a iných zaujímavých oblastí.

Občianske združenie Bagar 

Občianske združenie Bagar už od roku 2004 nadväzuje na odkaz spoluzakladateľa slovenského profesionálneho divadelníctva a SND, významného kultúrneho činiteľa a bojovníka proti fašizmu Andreja Bagara. Má aj bezprostredné osobné a rodinné väzby na túto osobnosť. Martin Vojtech Bagar,  starý otec zakladateľa a prezidenta OZ Bagar Miloša Nemečka, bol starším bratom Andreja Bagara. A pobočka občianskeho združenia v Trenčianskych Tepliciach sídli v historickom dome rodiny Bagar na Bagarovej ulici…

Vo svojej činnosti OZ nadväzuje na obe línie Bagarovho odkazu, aktivity v oblasti kultúry a vzdelávania a čoraz intenzívnejšie na poli práce so znevýhodnenými skupinami občanov, najmä seniormi a osobami so zdravotným postihnutím. To symbolizuje myšlienky ostrého odmietania akýchkoľvek  fašizoidných prejavov extrémizmu a neznášanlivosti a podporu čo najširšej vzájomnej solidarity a spolupráce. Tieto zásady sa výrazne prejavujú v dvoch významných projektoch, v ktorých OZ Bagar patrí ku kľúčovým spoluorganizátorom – Slovensko bez bariér a Senior Friendly. 

Konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

18.10.2019 10:00 - Bratislava

Popis

Cieľom konferencie je upriamiť pozornosť na aktuálne súvislosti starnutia,na zmeny trhu práce v dôsledku starnutia populácie, ako aj faktory, ktoré prispievajú k predĺženiu veku a kvality života seniorov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o ocenenie Senior Friendly bude 18. októbra 2019 v Zichyho paláci, Ventúrska 9 v Bratislavev rámci galavečera. Súčasťou prvého dňa programu bude konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca. Konferencia, ako po minulé roky, bude určená odbornej verejnosti a zástupcom z firiem a zamestnávateľov, samospráv, seniorských organizácii a podobne. 

Program konferencie

Prihláška na konferenciu

Na druhý deň, 19. októbra 2019 v Zichyho paláci, Ventúrska 9 v Bratislave  prebehne v spolupráci s Mestskou časťou Staré Mesto podujatie Senior Friendly 50+, celodenný program nielen pre seniorov, ale aj ich rodiny a širokú verejnosť. Organizátormi projektu a súťaže o ocenenie Senior Friendly sú Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar.  

Odkaz

https://www.seniorfriendly.sk/