Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK Bratislava

Oddelenie andragogiky FiF UK je priamou pokračovateľkou Katedry vysokoškolskej pedagogiky FiF UK, ktorá bola založená pod názvom Katedra pedagogiky vysokých škôl v roku 1961. Zameriavala sa na problematiku výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce vysokej školy. 

Vychádzajúc zo základných oblastí života človeka – oblasť profesie, voľného času a sociálneho zabezpečenia, systém andragogiky sa člení na tri základné subsystémy, resp. disciplíny:

·         profesijná andragogika – zameraná na ďalšie odborné vzdelávanie, personálny manažment, starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov, profesijné poradenstvo a pod.;

·         kultúrno-osvetová andragogika – zameraná na voľnočasové aktivity, kultúrno-výchovnú činnosť a záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie;

·         sociálna andragogika – zameraná na oblasť sociálnej práce, sociálnej starostlivosti.

Klub andragógov

29.10.2020 17:00 - Bratislava

Popis

V rámci jubilejného 20. ročníka Týždňa celoživotného učenia 2020 a pri príležitosti 30. výročia vzniku študijného odboru andragogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pripravuje Katedra pedagogiky a andragogiky FIF UK v Bratislave v spolupráci s AIVD v SR pre našich absolventov stretnutie absolventov andragogiky.

Dajme si o sebe vedieť, kde pracujeme, zdieľajme svoje príbehy a skúsenosti, vymieňajme si informácie a názory, nadväzujme spoluprácu, inšpirujme sa, nájdime nové podnety.


Na úvod stretnutia vystúpi pozvaný hosť - náš absolvent: Tomáš Perlovský, PRE BONUS Consulting, s.r.o. 


Stretnutie sa uskutoční 29.10.2020 o 17.00 v Bratislave. Miesto, ďalšie organizačné pokyny spresníme na základe počtu prihlásených. 

 

Ak máte záujem, dajte si akciu do svojho kalendára a zaregistrujte sa. Budeme radi, keď túto informáciu posuniete aj ďalším záujemcom – naším absolventom.


REGISTRÁCIA


Kontaktná osoba:

PhDr. Lea Szabová-Šírová, PhD.

lea.sirova@uniba.sk

Odkaz

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-pedagogiky-a-andragogiky/andragogika/aktuality/