Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Akadémia vzdelávania Čadca o.z. je modernou organizáciou celoživotného vzdelávania poskytujúca najširšiu ponuku kvalitných vzdelávacích služieb v regióne Kysúc. Sme neziskové občianske združenie a naše portfólio sa skladá z týchto hlavných aktivít: jazyková škola s tradíciou od roku 1997, rekvalifikačné kurzy pre verejnosť a uchádzačov o zamestnanie, odborné semináre, akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov, počítačové kurzy, projekty, dotácie a záujmové vzdelávanie.

Kariérové poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie - "Rob to, čo najlepšie vieš"

12.11.2020 12:00 - Čadca

Popis

Kariérové poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie formou analýz, testov a hier spojené s informáciou o možnostiach vzdelávania v rámci projektov REPAS a KOMPAS+.


Miesto konania

Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59


Dátum a čas konania:

12. 11. 2020, 12:00- 14:00 hod.


Kontaktná osoba

Mgr. Jana Krkošková

Telefón: 0902930228

Email: akademiacadca@gmail.com

Odkaz

https://www.akademiacadca.sk