K.A.B.A. Slovensko

je záujmové združenie právnických osôb neziskového charakteru. Pôsobí oblasti poradenstva a vzdelávania dospelých od roku 1997 pre rôzne cieľové skupiny.

- dlhoročné skúsenosti s individuálnym a skupinovým kariérovým poradenstvom 

- švajčiarske know how transformované na slovenské podmienky 

- tvorba vlastnej metodiky a metodických materiálov, aplikácia pokrokových učebných metód 

- kvalitní domáci a zahraniční lektori 

- kurzy akreditované a kurzy šité na mieru, podľa požiadaviek a potrieb klientov 

- od roku 1999 Člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých

Kariérové poradenstvo - míľniky, úspechy a výzvy

18.10.2017 09:00 - Martin

Popis

Predbežný program:

09:00 – 09:30 Registrácia účastníkov a uvítacia káva

09:30 – 10:00 Otvorenie konferencie  (zástupca mesta Martin, SAAIC, GR UPSVaR)

10:00 – 10:20 Míľniky, úspechy a výzvy kariérového poradenstva v K.A.B.A. Slovensko. (Mária Kubišová, K.A.B.A. Slovensko)

10:20 – 10:40 Prínos projektov podporovaných zo Švajčiarska. Aké projekty v súčasnosti majú úspech na  trhu práce  vo Švajčiarsku.. (Marco Siegrist, zakladateľ K.A.B.A. Slovensko, CH)

10:40 – 11:20 K.A.B.A. Slovensko a jej význam pre Slovensko – diskusia  (moderátor – Martin Kubiš, K.A.B.A. Slovensko, zástupcovia zakladateľov, Správnej rady, lektori, hostia)

11:20 – 11:50 Video pozdravy z EÚ + občerstvenie.

11:50 – 12:05 Európska dimenzia kariérového poradenstva na Slovensku. (Jozef Detko, Euroguidance)

12:05 – 12:20 Profesia kariérový poradca. Od psychológa po multidisciplinárnu profesiu. (Štefan Grajcár, expert na kariérové poradenstvo, SK)

12:20 – 12:35 Prínos Bilancie kompetencií pre trh práce, štandardy a kvalita. (Jacques Hofmans, prezident FECBOP, BE)

12:35 – 12:50 Odovzdávanie certifikátov prvým absolventom BdC podľa kritérií FECBOP. (Jacques Hofmans, prezident FECBOP, BE a Tomáš Šprlák, FECBOP, SK)

12:50 – 13:40 RAUT

13:40 – 14:20 Dopad kariérového poradenstva na Odborné vzdelávanie a prípravu cez príbehy žiakov a pohľady 3 riaditeliek konzorcia na rozvíjanie zručností žiakov cez Erasmus+ KA1. (absolventi mobilít projektu Erasmus+ a Slavomíra Guráňová - SOŠ OaS, Dagmar Najšlová – SPŠ, Elena Siráňová – OA)

14:20 – 14:30 Quo vadis kariérové poradenstvo? Zhrnutie povedaného.  (Daniela Haragová, expertka na kariérové poradenstvo, SK)

14:30 – 14:45 Nový prístup k sebapoznaniu. Emocionálna inteligencia v kariérovom poradenstve. (Martin Kubiš, K.A.B.A. Slovensko)

14:45 – 16:00 Okrúhly stôl: Quo vadis kariérové poradenstvo? Čo odkazuje generácia 50+ mladej generácii?  (moderátor Daniela Haragová, Štefan Grajcár, Jaques Hofmans, Marco Siegrist, Mária Kubišová)


Miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu Martin, Nám. S. H. Vajanského  1, 036 01 Martin 


Registrácia od 01.09. do 15.09.2017 (kapacity sú obmedzené). 

Odkaz

http://www.kabaslovensko.sk/