Academia Istropolitana Nova / AINova

AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávania. Poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu.

Jazykové kurzy pre verejnosť

29.10.2020 17:30 - Svätý Jur

Popis

PRIPRAVUJEME / ukážkové - otvorené hodiny


Jazykové kurzy ponúkame pre verejnosť vo Svätom Jure a v okolí s cieľom zvýšiť jazykové zručnosti mládeže aj dospelých. Kurzy sa konajú každoročne v dvoch semestroch: od septembra do decembra a od januára do júna.


Kontaktná osoba

Alžbeta Marková

+421/2/44 97 04 52-53

ainova@ainova.sk

 

Odkaz

https://ainova.sk