Digitálna koalícia

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky

IT fitness test 2018

04.06.2018 12:00 - Slovensko

Popis

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku úspešne napreduje, od jeho spustenia sa do testovania zapojilo viac ako 18 000 riešiteľov. 

Test pre stredné a vysoké školy vyplnilo 8195 riešiteľov, do testovania  pre žiakov základných škôl sa zapojilo 10 170 riešiteľov. Podľa priebežných výsledkov predstavuje priemerná úspešnosť v kategórii stredných a vysokých škôl 37 %, o niečo lepšie sú na tom žiaci základných škôl, ich priemerná úspešnosť predstavuje 45 %.

Najväčšiu úspešnosť v prípade testu pre stredné školy riešitelia zatiaľ zaznamenali v kategórii Internet, pohybuje sa na úrovni 59 %. Vážne nedostatky však žiaci základných škôl majú s riešením úloh týkajúcich sa bezpečnosti a počítačových systémov, kde zaznamenali len 21 % úspešnosť. 

Najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku potrvá až do 30. júna 2018, zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie na webe www.itfitness.sk.

 

Zdroj a ďalšie informácie: http://digitalnakoalicia.sk/fitness-test-2018-prekrocili-sme-hranicu-18-tisic-otestovanych/

Odkaz

www.itfitness.sk