Academia Istropolitana Nova

Mimovládna nezisková organizácia zaoberajúca sa vzdelávaním dospelých.

Informačný seminár: Kedy je človek digitálne zručný?

28.10.2019 09:30 - Bratislava

Popis

dovoľujeme si Vás pozvať na záverečný informačný seminár projektu AXESS – Zvýšiť kľúčové kompetencie pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť. Medzinárodný projekt podporený z programu Erasmus+ sa venoval zvýšeniu digitálnych zručností občanov, špeciálne žien pred návratom do pracovného pomeru. Výsledkom projektu je voľne dostupná vzdelávacia platforma, na ktorej si záujemcovia môžu osvojiť, zopakovať, zvýšiť digitálne zručnosti, ako aj iné zručnosti podporené digitálnymi zručnosťami.

 

Informačný seminár sme zorganizovali v spolupráci so Slovenským spolkom knižníc a knihovníkov (SSKK) a s podporou Centra vedecko technických informácií (CVTI), kde sa seminár uskutoční.

 

Ak Vás problematika digitálnych zručností zaujíma budeme veľmi rady, keď sa zúčastníte na seminári a otestujete pripravené kurzy.

Na seminár sa môžete zaregistrovať do 24.10.2019 TU https://forms.gle/5w9dqvqttYpNvMEP8

Tešíme sa na stretnutie.


POZVÁNKAPROGRAM


 

Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava


28. 10. 2019, 9:30 - 13:00 hod.


Kontaktná osoba

Marta Jendeková

+421 2 4497 0452

es@ainova.sk


 

Odkaz

www.ainova.sk