Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom. Okrem vlastných priestorov, ktoré máme v meste Prievidza, väčšinu našich podujatí a aktivít umiestňujeme do kultúrnych domov a škôl v obciach a mestách okresu Prievidza a Partizánske.

Grafický dizajn

18.10.2016 10:00 - Prievidza

Popis

Lektorom bude Martin Bajaník, ktorý vyštudoval grafický dizajn a pracoval v reklame. Vytvoril koncept bratislavských kaviarní SHTOOR a momentálne je úzko spojený so značkou Foxford.

Miesto konania: 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, Prievidza

 

Kontaktná osoba
Mgr. Ľudmila Húsková

Tel.: 046 512 18 10

Email: ludmila.huskova@rkcpd.sk

Odkaz

http://www.rkcpd.sk/podujatia/prednaska-na-temu-grafickeho-dizajnu-zadna-labka-hore.html?page_id=10308