Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Sme kultúrno-vzdelávacia inštitúcia. Naším poslaním a cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, uchovávanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovanie vzťahu ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovú činnosť, vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii v okrese Nové Zámky.

Gamblerstvo a počítačové hry

12.10.2017 09:00 - Nové Zámky

Popis

PRIPRAVUJEME


Miesto konania:

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, SNP 32


Kontaktná osoba:
Mgr. Jarmila Veselková

Telefón: 0905425732

Email: rosnz@rosnz.sk

Odkaz

www.rosnz.sk