Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. (IBV NBS, n.o.) je samostatný právny subjekt zriadený Národnou bankou Slovenska poskytujúci zvyšovanie kvalifikácie a zručností najmä pracovníkov finančného sektora. Ponúkame pestrú škálu približne 120 kurzov zameraných na bankový systém, účtovníctvo bánk, bankovú reguláciu, platobný styk, finančné trhy, ale aj manažérske a jazykové vzdelávanie.

Finančná odysea – učíme sa financie hrou

27.11.2018 09:00 - Bratislava

Popis

Zahrajte si Finančnú odyseu, spoločenskú hru o osobných financiách a zvládaní životných rizík. Pomocou premyslenej stratégie investovania, úverov, zakladania firiem, prenájmu nehnuteľností si hráči vytvárajú príjem a zveľaďujú svoj majetok. Nakoniec sa oslobodia zo všetkých dlhov a vytvoria si zázemie na bývanie so slušným príjmom. Ten, komu sa to podarí ako prvému, dosiahne víťazstvo v hre a ako cenu – FINANČNÚ ODYSEU. 


Lektor: Milan Pavlík – autor hry 


Cieľová skupina: študenti stredných ekonomických škôl a ostatní záujemcovia


Kontaktná osoba

Jana Patáková

Telefón: +42157873532

Email: jana.patakova@nbs.sk


Miesto konania:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 5238/28A, 82101 Bratislava – Ružinov

Odkaz

http://www.ibv-nbs.sk