Univerzita tretieho veku UMB v Banskej Bystrici a Katedra andragogiky PF UMB

Úlohou UTV je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života. Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a vybraní vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

Katedra andragogiky PF UMB - člen AIVD SR, akademické a vedecko-výskumné pracovisko.

Finančná gramotnosť - prednáška a seminár

12.10.2017 15:00 - Banská Bystrica

Popis

Katedra andragogiky PF UMB v spolupráci s Univerzitou tretieho veku UMB v Banskej Bystrici pozývajú na prednášku a seminár na tému finančnej gramotnosti.

Lektori: uznávaní odborníci v oblasti finančnej gramotnosti seniorov (Ing. B. Slovák), resp. kriminality (plk. J. Solárik)


Optimálny počet účastníkov: 50


Miesto konania: priestory Ekonomickej fakulty UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica


Kontaktná osoba:

Doc. Ing. Irena Šulajová, CSc.

Telefón: 048 446 6230

Email: irena.sulajova@umb.sk

 

Odkaz

https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/univerzita-tretieho-veku-umb/