Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je už takmer 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jeho hlavným poslaním je flexibilne reagovať na potreby vzdelávania a odbornej prípravy v agrorezorte. Ako rezortné vzdelávacie zariadenie zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov agrosektoru, rozpracováva rezortnú koncepciu a zámery ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov a modulov, realizuje vzdelávacie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov, vydáva osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy, spravuje Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a rozvíja a prevádzkuje informačný systém pre poradenstvo.

Fenomén výživy

18.10.2016 09:00 - Nitra

Popis

Prednáška pre dôchodcov, seniorov v nitrianskom klube Jednoty dôchodcov sa zameraním je špecifiká výživy u seniorov.


Miesto konania:

Klub Jednoty dôchodcov Nitra


Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Repiská

Tel. : +421 902 920 860

Email: zuzana.repiska@agroinstitut.sk

Odkaz

http://www.agroinstitut.sk