Európska komisia

Európska komisia je najvyšší výkonný orgán Európskej únie, ktorý má v mnohých otázkach rozhodovaciu právomoc. Navrhuje legislatívu EÚ, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských krajinách EÚ a zastupuje EÚ voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet EÚ.

Európsky deň jazykov 2020

28.09.2020 10:00 - Európa, Slovensko

Popis

Aká je úloha jazykových kompetencií v rámci #EuropeanEducationArea ?

Ako podporiť učenie sa cudzích jazykov? Ako začleniť jazykovú rozmanitosť a podporiť gramotnosť v rôznych jazykoch na školách?

Týmto témam bude venované online podujatie a diskusia pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2020, ktorá sa bude konať 28. septembra od 10:00.

Diskutovať budú:

  • Mariya Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth, will launch the discussion.
  • Isabelle Leguy – English language inspector, General Inspectorate of the French Ministry for Education, Sports and Research
  • Gisella Langé – General inspector for languages and advisor for curriculum development, Italian Ministry of Education
  • Christopher Textor - Director of the Department of General Education in the Ministry of Education, Hesse, Germany 
  • François Staring – Researcher, Ecorys consultancy, London/Brussels
  • Michael Teutsch – Head of Unit, Schools and multilingualism, European Commission

Online podujatie bude tlmočené do angličtiny, francúzštiny, nemčiny a taliančiny. 


Viac informácií


Registrácia do 24. septembra 2020

Odkaz

https://ec.europa.eu/education/events/european-day-of-languages-2020_en?fbclid=IwAR0sQsBazLyLQKoSduzfhHDczSypqKeNbzp2XbSZZLDL0uDfmqhUg5ZfhCk